full screen background image

Spreekbeurten

terug naar alle spreekbeurten

Het Gagelgat

groep 5-6

Het Gagelgat Download hier het ZIP-file van deze spreekbeurt


Het Gagelgat is een heel oude boerderij en gebouwd in 1712. Het lijkt alsof de ingang van de boerderij aan de verkeerde kant zit. Dat komt omdat de weg vroeger anders liep. Het Gagelgat hoort bij De Paardenkamp. Op De Paardenkamp hebben 120 oude paarden en pony’s een fijne oude dag. Een rusthuis voor paarden dus. Op het Gagelgat vind je niet alleen paarden maar er is nog veel meer te doen.

 

Wie heeft De Paardenkamp opgericht en wanneer deed hij dat?

 

De boerderij

In Nederland heb je boeren die koeien, varkens of kippen houden. Maar er zijn ook boeren die iets verbouwen. Graan, aardappelen, suikerbieten of groente. We noemen deze boer een akkerbouwer. Hoe goed een product groeit is afhankelijk van het weer. Een akkerbouwer gebruikt verschillende machines om het land te bewerken. Als een product klaar is met groeien dan wordt het geoogst.

 

Wat is een biologische boer?

 

De rosmolen

Vroeger werden paarden vaak gebruikt als trekpaard. Een trekpaard trok niet alleen een koets of hielp de boer bij het werk. Hij zorgde er ook voor dat een rosmolen kon draaien. Een rosmolen maalde het geoogste graan van de boer tot meel. Dit meel ging daarna naar de bakker die er brood van maakte. Wil je weten hoe sterk je moet zijn om de rosmolen te laten bewegen? Dat kun je op het Gagelgat eens proberen.

 

Zijn er nu nog werkpaarden en welk werk doen zij?

 

De bijenstal

In het wild leven bijen meestal in een holle ruimte. Vaak is dit een boomstam. Je kunt bijen ook houden in een bijenkast. Iemand die bijen houdt noemen we een imker. Alle bijen die samen in een bijenkast wonen noemen we een kolonie. Op het Gagelgat staat een bijenstal. In de bijenstal staan ongeveer 10 bijenkasten. Een aantal keren per jaar is het mogelijk om een rondleiding van de imker te krijgen. Hij vertelt je dan alles over zijn bijen.


Kun je eens uitzoeken wat de bijendans is?

 

De zwaluwtil

Vroeger bouwden huiszwaluwen hun nesten onder dakgoten van huizen. Dat is bij moderne huizen niet meer mogelijk. Daarom zijn er veel minder zwaluwen in Nederland. Om er voor te zorgen dat er toch woonruimte voor zwaluwen is, worden er zwaluwentillen gebouwd. In een zwaluwtil zitten vaak een aantal kunstnesten die direct door de zwaluwen gebruikt kunnen worden. Ook zitten er nesten in die nog maar half af zijn. De zwaluwen kunnen deze nesten zelf afbouwen.

 

Welke zwaluwsoorten kun jij noemen?

 

De uilenkast

Uilen leggen hun eieren in holle bomen, maar ook in nestkasten. Op het Gagelgat is er zo’n uilenkast. Er leven nog verschillende soorten uilen in Nederland. Bosuilen, steenuilen, kerkuilen, velduilen, ransuilen en de Oehoe. Elke uil heeft een ander soort nestkast nodig. De steenuilenkast op het Gagelgat is bedoeld voor 1 paartje uilen.

 

Weet jij wat jonge uiltjes te eten krijgen?